Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Wie zijn wij? 

In 1997 is het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken (FHA) opgericht om de onder druk staande huisartsenzorg in de achterstandswijken in de regio Haaglanden enigszins te ontlasten en/of te verbeteren. Voor iedere verzekerde, woonachtig in één van de erkende achterstandswijken, wordt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bedrag gestort in het achterstandsfonds. Dit geld wordt besteed aan projecten die ertoe bijdragen de werklast van huisartsen in achterstandswijken te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren.

Tot eind 2015 was het achterstandsfonds onderdeel van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH). 
M.i.v. 1 januari 2016 werd het achterstandsfonds ondergebracht in een zelfstandige stichting, de Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (kortweg Stichting FHA).