Missie, visie en doelstelling 

Missie van Stichting FHA:
Versterking en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken van Den Haag. Aanbieden en financiering van maatwerkoplossingen voor huisartsen die patiënten hebben met achterstandsproblematiek.

Visie van Stichting FHA:
Klik hier voor het visiedocument van Stichting FHA. 

Doelstelling van Stichting FHA:
Vernieuwingen/verbeteringen in de zorg initiëren voor huisartsen die patiënten hebben met achterstandsproblematiek. Kwaliteit en beschikbaarheid van huisartsenzorg in achterstandsgebieden Den Haag effectief bevorderen. Stichting FHA is deskundig op het gebied van achterstandsproblematiek en vormt een logische expertise- en samenwerkingspartner voor diverse partners in de zorg.