Klankbordgroep

De stichting kent een Klankbordgroep die bestuur en directie adviseert. De Klankbordgroep wordt gevormd door een afvaardiging van de huisartsengroepen (Hagro’s) in de regio Haaglanden met minimaal één achterstandshuisarts. Daarnaast kunnen ook andere geïnteresseerde huisartsen uit achterstandswijken in de klankborgroep participeren.

De KBG signaleert knelpunten die specifiek zijn voor de huisartsenzorg in de achterstandswijken in de regio Haaglanden en doet voorstellen om deze te verminderen en zo mogelijk op te lossen.