Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Jaarcijfers

U kunt de jaarrekening van Stichting FHA  over 2017 opvragen bij mw. R. Kruse, alg. directeur Stichting FHA, e-mail: rkruse@stichtingfha.nl