Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Bestuur 

Het bestuur van de stichting FHA is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, het organiseren van de nodige middelen, en voor het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur heeft een groot deel van zijn bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directeur en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Het bestuur bestaat uit vijf personen. 

In 2019 wordt het bestuur gevormd door onderstaande personen:  

Mariska de Vroomen.jpg 
Mariska de Vroomen (huisarts) Voorzitter
 
 
 
Netteke Ludwig

Netteke Ludwig (regiomanager West, Menzis) Secretaris

 


Gré van Gelderen (huisarts) Penningmeester

 

NadjaKosfoto.jpg

Nadja Kos (huisarts) Bestuurslid

 

Gaby Prins.jpg 

Gaby Prins-Siemons (zorginkoper huisartsenzorg CZ) Bestuurslid