Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Over Stichting FHA

Achtergrond
In 1997 is het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken (FHA) opgericht om de onder druk staande huisartsenzorg in de achterstandswijken enigszins te ontlasten en/of te verbeteren. Voor iedere verzekerde, woonachtig in één van de erkende achterstandswijken, wordt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bedrag gestort in een lokaal achterstandsfonds. De afdrachten worden door ZN rechtstreeks overgemaakt aan de achterstandsfondsen, dus ook aan Stichting FHA.

Tot eind 2015 was het achterstandsfonds onderdeel van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH).
M.i.v. 1 januari 2016 werd het achterstandsfonds ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon, te weten de Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (kortweg Stichting FHA). 

Doelstelling 
In de Haagse binnenstad en enkele oudere wijken in Den Haag is sprake van een aantal knellende situaties. Deze gebieden worden gekenmerkt door onder andere een hoge medische consumptie, veel chronisch zieken, oneigenlijke hulpvragen, taalproblemen met allochtone patiënten, een versnipperd aanbod, inadequate en slechte huisvesting en overbelasting van de huisartsen. Niet voor niets spreekt men hier over achterstandswijken.

Stichting FHA beoogt de huisartsen in deze achterstandsgebieden financieel te ondersteunen bij praktijkgebonden activiteiten die bijdragen tot vermindering van de werklast. Daarnaast zullen de investeringen moeten helpen de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. 

Daarnaast financiert het achterstandsfonds tevens praktijkoverstijgende/kwaliteitsverbeterende projecten.