Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Personele Ondersteuning met 'persoonlijk Maximum'

Inleiding
In 2018 is het mogelijk om financiële ondersteuning voor ‘extra assistentie’, en ‘waarneming’ te ontvangen. De hoogte van deze ondersteuningsvorm is afhankelijk van het aantal achterstandspatiënten in de praktijk. Er geldt een ‘persoonlijk maximum’. Het persoonlijk maximum is het bedrag ter hoogte waarvan maximaal subsidie per subsidieaanvrager kan worden aangevraagd. Het is mogelijk om declaraties in te dienen voor verschillende ondersteuningsvormen met persoonlijk maximum. Toegekende bedragen worden bij elkaar opgeteld totdat het persoonlijk maximum is bereikt.

Hoogte persoonlijk maximum
Voor het jaar 2018 is het persoonlijk maximum vastgesteld op 3,50 per achterstandspatiënt.

Berekening persoonlijk maximum
Het persoonlijk maximum wordt berekend door €  3,50 te vermenigvuldigen met het aantal achterstandspatiënten in de praktijk. Hierbij wordt een gemiddelde waarde gehanteerd van het aantal achterstandspatiënten gedurende de vier kwartalen van het jaar 2018.

Maximale vergoeding kosten
Voor personele ondersteuning geldt dat 75% van de subsidiabele kosten vergoed worden tot aan het persoonlijk maximum. De resterende 25% van de kosten gaan ten laste van de subsidieaanvrager. Uitbetaling geschiedt op basis van ingediende declaraties tot aan het persoonlijk maximum. Ter vereenvoudiging van het indienen van declaraties kunt u gebruik maken van dit declaratieformulier