Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Voorlichting in de praktijk

In de wachtkamer van de huisartspraktijk zijn diverse soorten voorlichtingsfolders te vinden, die patiënten moeten informeren over de omgang met ziektes, gezonde leefstijl, overgewicht e.d.. De informatie is vaak te veel, te technisch en te complex voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en houdt geen rekening met verschillende culturele achtergronden. Stichting FHA ondersteunt daarom de aanschaf van geschikt voorlichtingsmateriaal voor een betere communicatie van huisartsen met patiënten met achterstandsproblematiek. Naast folders en boekjes kan dit ook filmmateriaal zijn voor de wachtkamervoorlichting. Stichting FHA financiert de aanschaf van een wachtkamer tv en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Voorlichting kan ook in vorm van groepsvoorlichting worden gegeven. Indien huisartspraktijken groepsvoorlichting voor specifieke patiëntengroepen met achterstandsproblematiek willen aanbieden kan dit door Stichting FHA worden gesubsidieerd.

Doel
Informatie over gezondheidszorg, gezond blijven, voorkoming van ziekte en omgaan met ziekte toegankelijk maken voor de patiëntengroep met beperkte gezondheidsvaardigheden en anderstaligen. De medische consumptie verminderen. Misverstanden voorkomen en de zelfredzaamheid van kwetsbare patiënten bevorderen.

Vorm

 1. Folders/boekjes voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en anderstaligen.
  Bedenk hierbij ook dat veel voorlichtingsmateriaal gratis verkrijgbaar is bijv. via www.begrijpjelichaam.nl (eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende ziektebeelden) en www.huisarts-migrant.nl (voorlichtingsmateriaal voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 2. Wachtkamervoorlichting. Video’s met voorlichting voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en migratieachtergrond. U kunt via deze link gratis zes themafilms van Stichting FHA downloaden voor het gebruik op de wachtkamerscherm in de praktijk. 
  Stichting FHA vergoedt de aanschaf van een wachtkamer tv, besturingssysteem, ophangbeugel, koppeling wachtkamer hardware, training medewerkers, telefonische helpdesk, onderhoud en updates.
 3. (Groeps)voorlichting in de praktijk.Te denken valt aan voorlichting middels filmmateriaal over bijv. diabetes, maar ook groepsvoorlichting over ASTMA/COPD en hypertensie. De groepsvoorlichting kan zich ook speciaal richten op groepen patiënten die extra gezondheidsvoorlichting in hun eigen taal nodig hebben, bijv. migranten en vluchtelingen.

Voorwaarden

 • De voorlichting heeft betrekking op gezondheidszorg, gezond zijn en blijven, preventie en omgaan met ziekte. De voorlichting is geschikt voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of anderstaligen;
 • Een overzicht van aangeschafte folders, boekjes en filmmateriaal dient samen met de declaraties te worden verstrekt aan Stichting FHA;
 • (Groeps)voorlichting wordt geëvalueerd onder de deelnemers en aan Stichting FHA ter beschikking gesteld;
 • Van de subsidiabele kosten wordt door Stichting FHA maximaal 75% vergoed tot aan het maximale subsidiebudget; 
 • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.