Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Toegankelijkheid praktijk  

Toegankelijke huisartsenzorg is essentieel voor de grote groep patiënten die moeite heeft om informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse omgang met ziekte en gezondheid. Om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is het goed om na te gaan hoe gemakkelijk patiënten de weg kunnen vinden binnen uw praktijk, of zij gezondheidsinformatie op begrijpelijke wijze krijgen aangereikt en of zij optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn soms kleine aanpassingen in de huisartspraktijk nodig om de fysieke toegankelijkheid voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen te verbeteren.  

Doel
De toegankelijkheid van de praktijk verbeteren m.b.t. de groep van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en m.b.t. de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor zullen patiënten worden geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid.Tevens blijft het voor de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen langer en makkelijker mogelijk om zelfstandig naar de huisarts te gaan.

Vorm
In aanmerking voor subsidie komen kosten voor onderstaande investeringen: 

  • Verbeterde bewegwijzering voor laaggeletterden en anderstaligen door het gebruik maken van pictogrammen, symbolen en/of kleuren;
  • Aanpassingen van de website, praktijkfolder, formulieren en/of brieven voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden;
  • Aanpassingen van de telefonische triage;
  • Aanschaf van een geavanceerde telefooncentrale;
  • Aanschaf software of applicaties die geschikt zijn voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen;
  • Andere aanpassingen van de praktijk die voortkomen uit de verbeterplannen van de praktijkchecks laaggeletterdheid, bijv. kleine verbouwingen zoals een gezamenlijk loket met andere zorgdisciplines;
  • Kleine aanpassingen van de praktijk ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid.

Voorwaarden

  • Subsidie wordt uitsluitend toegekend op basis van declaraties;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.