Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Praktijkorganisatie

De organisatie van de huisartspraktijk bepaalt in grote mate de toegankelijkheid van de zorg. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor huisartsen, POH’s en praktijkassistentes werkt het veel prettiger als de praktijkvoering is afgestemd op de patiëntenpopulatie. Een verbetering van praktijkprocessen begint met inzicht in de praktijkvoering. Stichting FHA ondersteunt investeringen van huisartspraktijken, waarmee inzicht wordt verkregen in praktijkprocessen, veranderingen hiervan kunnen worden gerealiseerd en waardoor de praktijkorganisatie beter aan de specifieke zorgvraag van patiënten met achterstandsproblematiek kan worden aangepast.

Stichting FHA stimuleert tevens huisartspraktijken die een traject willen doorlopen om hun praktijk te laten accrediteren door het Nederlands Huisartsen genootschap, NHG, Dekra of vergelijkbare certificeringsorganisaties. Gestandaardiseerde praktijkprocessen leveren namelijk ook kwalitatief betere zorg op.

Doel
Door verbetering van praktijkvoeringprocessen worden toegankelijkheid en kwaliteit van zorg bevorderd. De huisartspraktijk houdt meer tijd voor de patiëntenzorg over. Door de implementatie van gestandaardiseerde werkprocessen zal de werkdruk van huisarts en medewerkers dalen en tegelijkertijd kan de patiënt beter en efficiënter worden geholpen.

Vorm
In aanmerking voor subsidie komen kosten voor onderstaande investeringen:

  • Modules, waarmee het HIS op orde kan worden gehouden;
  • Modules, waarmee verbeterde inzicht in de patiëntenpopulatie kan worden verkregen zodat een aparte aanpak van patiëntengroepen mogelijk wordt;
  • Declaratieondersteuning;
  • Investeringen t.b.v. het verkrijgen van accreditatie (bijv. NHG of Dekra) (zie voorwaarden). De kosten van de accreditatie zelf komen niet in aanmerking voor subsidie omdat deze grotendeels door de zorgverzekeraars worden vergoed, zie bijlage;
  • Software die medische informatie biedt voor verschillende intelligentieniveaus.

Voorwaarden

  • Subsidie wordt uitsluitend toegekend op basis van declaraties;
  • Ten aanzien van investeringen gedaan t.a.v. verkrijgen van accreditatie betreft het hier de kosten zoals bijvoorbeeld: aanschaf van noodzakelijke software en andere investeringen zoals de inhuur van begeleiding t.b.v. het verkrijgen van accreditatie;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.