Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Surplus waarneming

De daling van de beschikbare fondsgelden in 2019 heeft gevolgen voor de bestedingsmogelijkheden van het fonds. Stichting FHA zal daarom in 2019 de personele ondersteuning, zoals deze in 2018 nog werd gedefinieerd, niet langer vergoeden. 

Extra assistentie vervalt:
De vergoeding die huisartsen in het verleden van het fonds konden ontvangen voor de inzet van extra assistentie is afgeschaft. De verhoging van de opslagen op de inschrijftarieven en de uitbreiding van het aantal achterstandspatiënten zal het voor huisartsen mogelijk maken om extra personeel te financieren. Een additionele financiering door het achterstandsfonds is niet langer noodzakelijk. 

Surplus waarneming
Omdat huisartsen in achterstandswijken moeilijkheden hebben om voor de zomer- en de wintervakantie een waarnemer te vinden wordt er in 2019 een nieuwe  incentive voor het vinden van een waarnemer geïntroduceerd.   

Doel surplus waarneming
Door het aanbieden van een incentive zullen waarnemers makkelijker kiezen voor het werken in een achterstandspraktijk.

Vorm surplus
De vergoeding die huisartsen van Stichting FHA in voorgaande jaren konden ontvangen voor de inzet van een waarnemer tijdens vakantie komt te vervallen. Hiervoor in plaats treedt een vergoeding van een surplus ter hoogte van € 5,00 per uur op het dagwaarneemtarief. Huisartsen die gezamenlijk met andere huisartsen een waarnemer voor de zomer- en/of wintervakantie inhuren, kunnen in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. Huisartsen kunnen op die manier een hoger waarneemtarief onderhandelen, waarvan € 5,00 in aanmerking komt voor subsidie.

Voorwaarden

  • Huisartsen regelen gemeenschappelijk met andere huisartsen een waarnemer voor de zomer- en of wintervakantieperiode;
  • Subsidie wordt uitsluitend toegekend op basis van nota’s en declaraties;
  • Het toe te kennen subsidiebedrag is nooit meer dan het maximale subsidiebudget voor de huisartspraktijk;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.