Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Ondersteuningsvormen in 2019

In 2019 kunnen huisartsen met patiënten met achterstandsproblematiek voor kwaliteit verbeterende of zorg vernieuwende investeringen in hun huisartspraktijk een vergoeding door Stichting FHA aanvragen. Het betreft investeringen in de verbetering van praktijkprocessen, in de toegankelijkheid van zorg of voorlichting, maar ook investeringen in tijd voor overleggen in verband met bijv. een praktijkaccreditatie of ter afstemming met andere zorgverleners en het sociale domein. 

Huisartsen kunnen meerdere subsidieaanvragen naast elkaar indienen, bijv. voor investeringen ter verbetering van de toegankelijkheid van de praktijk en voor uren die men besteedt aan de samenwerking met bijv. de wijkverpleegkundige. De declaraties worden bij elkaar opgeteld totdat het maximale subsidiebedrag (= aantal achterstandspatiënten * € 2,90) is bereikt.

Huisartspraktijken dienen mee te werken aan een evt. latere evaluatie van de investering door de medewerkers van Stichting FHA. Indien er niet wordt meegewerkt aan de evaluatie kan subsidie in het daarop volgende subsidiejaar worden onthouden.

Hieronder vindt u de ondersteuningsvormen, waarvoor u in 2019 subsidie kunt aanvragen: