Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Sociaal zorgpad kwetsbare zwangere - Vluchtelingen

Dit zorgpad is ontwikkeld door GGD Haaglanden, VZH, VSV Haga en VSV HCM, voor professionals in de eerste- en tweedelijnsgeboortezorg, als zij zorg verlenen aan vluchtelingen die zwanger zijn of zwanger willen worden en de zorg rondom de geboorte.

U kunt het zorgpad hier downloaden.