Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Meest voorkomende gezondheidsproblemen:

Vluchtelingen uit Syrië

Door de gebrekkige gezondheidszorg in Syrië gedurende de laatste jaren en een overbelaste infrastructuur van gastlanden is de medische hulp aan vluchtelingen beperkt geweest:

 • Veel Syrische kinderen missen hun inentingen.
 • Chronische aandoeningen als astma, diabetes, hypertensie, hart en vaatziekten waren moeilijk te behandelen vanwege het gebrek aan, en de hoge prijs van, medicijnen.
 • Prenatale zorg is niet beschikbaar geweest.
 • In de vluchtelingenkampen is het aantal kleine uitbraken van bijvoorbeeld mazelen, tyfus, leishmaniasus (zandmugziekte), diarree, en hepatitis toegenomen vitaminegebrek.
 • Fysieke gevolgen van ondergaan geweld.
 • Problematiek rond seksualiteit en voortplanting.
 • Chronische en vaak onbegrepen pijnklachten (SOLK). Dit kan komen doordat angst en extreme waakzaamheid leiden tot uitputting of doordat spanning en piekeren gewrichtspijn, hoofdpijn, of buikpijn veroorzaken.
 • Psychische en psychiatrische problemen: depressie, angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS).
 • Bij kinderen komen, als zij veel geweld meemaakten, post traumatische klachten in de eerste jaren veel voor. Echter, op lange termijn herstelt het grootste deel zonder professionele hulp.
 • Er zijn signalen van scholen in Nederland dat bij Syrische kinderen en jongeren vaker dan bij andere vluchtelingenjeugd sprake zou zijn van gedragsproblemen.

Tips

 • Check of alle gezinsleden een medische screening hebben gehad.
 • Wees bewust van beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel vluchtelingen zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig. Zij zullen vaak minder goed in staat zijn informatie te vinden over ziekte, gezondheid en gezond leven, kunnen minder goed communiceren met zorgprofessionals en zullen adviezen en doorverwijzingen dus minder goed kunnen opvolgen.

Deze informatie is afkomstig uit: factsheet Syrische vluchtelingen (Pharos). Hier vindt u nog meer andere psychosociale achtergronden. 

Vluchtelingen uit Eritrea
De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij  asielzoekers en vluchtelingen van Eritrese afkomst zijn:

 • Scabiës, een vrij onschuldige en makkelijk te behandelen infectieziekte. De klachten kunnen echter behoorlijk vervelend en hardnekkig zijn, vanwege de zeer besmettelijk aard.
 • Malaria komt veelvuldig voor in Eritrea. De meest voorkomende Malariasoorten zijn Malaria Falciparum (85%) en Malaria Plasmodium vivax (15%). Kenmerkend voor Plasmodium vivax is dat deze latent aanwezig kan blijven in het lichaam. Hierdoor kan een aanval van malaria soms jaren na besmetting nog optreden.
 • Tuberculose komt in enkele gevallen voor. Direct na aankomst worden alle asielzoekers verplicht gescreend op tuberculose. Indien er tuberculose wordt aangetroffen, wordt direct een behandeling gestart.
 • Veelvoorkomende chronische ziekten zijn: diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten.
 • Beperkte kennis over het reproductieve gezondheid en voorbehoedmiddelen.
 • Ervaring met seksueel geweld tijdens vlucht, hierdoor ongewenste zwangerschappen.
 • Psychosociale klachten, stress, depressiviteit, slapeloosheid.
 • Eritrea kent een hoge prevalentie (89 procent) vrouwelijk genitale verminking (vgv). De vormen van vgv die vrouwen en meisjes hebben ondergaan zijn zeer uiteenlopend en afhankelijk van verschillende factoren zoals etniciteit, religie, en het opleidingsniveau van de ouders. Dit houdt in dat alle type vgv in Eritrea voor komen De huidige groep asielzoeker- en vluchtelingvrouwen behoort tot de Tigrinya bevolking. Onder deze groep wordt veelvuldig type 1 vgv (clitoridectomie) uitgevoerd. Type 1 vgv houdt in een gedeeltelijk of gehele verwijdering van de clitoris. (voor meer info over vgv en de verschillende types, zie factsheet VGV, www.pharos.nl).

Informatie afkomstig uit de Pharos-factsheet Eritrese vluchtelingen

Relevante links: