Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Nieuwsoverzicht

Eritrese nieuwkomers krijgen in eigen taal en in het Nederlands informatie over gezondheid en zorg op de website www.gezondinnederland.info 

    

De website www.gezondinnederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep.