Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Cijfers en algemene informatie:

In de eerste helft van 2016 vragen 8.422 mensen asiel aan in Nederland, waarvan 1.451 Syriërs. In de eerste helft van 2015 is dat 8.749. Echter, in de laatste zes maanden van 2015 zoeken 37.268 mensen hier bescherming, waaronder 17.274 Syriërs.

Naar verwachting zullen snel veel van deze nieuwe inwoners doorstromen naar de wijken en omliggende gemeenten, waar ze zich in zullen schrijven bij de lokale huisartsenpraktijk. Maar de verdeling zal zeker niet gelijk zijn over alle praktijken. Zorggebruik neemt bij vluchtelingen in het algemeen toe wanneer zij in een gemeente komen wonen en directe toegang hebben tot de reguliere zorg via de huisarts. Zij maken echter weinig gebruik van voorzieningen als ziekenhuis, specialisten, thuiszorg en tandarts.

Vluchtelingen zijn vaak slecht op de hoogte van de Nederlandse gezondheidszorg. Voor het creëren van een vertrouwensband is kennis van de achtergrond van de vluchteling cruciaal. Een proactieve benadering en een uitgebreide intake dragen hieraan bij.

Specifieke aandacht behoeven de fysieke en psychische gevolgen van oorlog en geweld, en het herkennen van risicofactoren voor (gedrags)problemene bij kinderen, het opsporen van hepatitis B en C, het herkennen van tuberculose, en de preventie van overgewicht en diabetes op langere termijn.

Pharos heeft als kenniscentrum factsheets ontwikkeld over deze vluchtelingen, met informatie over medisch, psychisch en sociaal gebied.

Vluchtelingen uit Syrië
Het aantal mensen dat Syrië is ontvlucht naar haar buurlanden is nu meer dan 4 miljoen. Dit maakt van het conflict een van ’s werelds grootste vluchtelingencrises in bijna 25 jaar. De officiële taal in Syrië is Arabisch. Daarnaast wordt er Koerdisch, Armeens, Aramees en ook Circassische talen gesproken. Hoger opgeleiden beheersen vaak ook Frans en Engels

Door de gebrekkige gezondheidszorg in Syrië gedurende de laatste jaren en een overbelaste infrastructuur van gastlanden is de medische hulp aan vluchtelingen beperkt geweest.

Tips

  • Check of alle gezinsleden een medische screening hebben gehad.
  • Wees bewust van beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel vluchtelingen zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig. Zij zullen vaak minder goed in staat zijn informatie te vinden over ziekte, gezondheid en gezond leven, kunnen minder goed communiceren met zorgprofessionals en zullen adviezen en doorverwijzingen dus minder goed kunnen opvolgen.

Deze informatie is afkomstig uit: factsheet Syrische vluchtelingen (Pharos). Hier vindt u nog meer andere psychosociale achtergronden. 

Vluchtelingen uit Eritrea
De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge adolescente mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. In Eritrea is al jaren sprake van een totalitair regime. Er is geen persvrijheid, politieke vrijheid en godsdienstvrijheid. Eritreeërs in de leeftijd van 18 tot 50 jaar zijn dienstplichtig en in de praktijk duurt deze dienstplicht vaak veel langer dan de voorgeschreven 18 maanden. Dienstplichtontduiking en desertie worden buitengerechtelijk en veelal streng bestraft. Het is een misdrijf om het land illegaal uit te reizen. De autoriteiten straffen vaak zonder vorm van proces en in gevangenissen vinden mensenrechtenschendingen zoals martelingen plaats.