Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Nieuwsoverzicht

Vergoeding zorg dak- en thuislozen

Zorgaanbieders die zorg leveren aan onverzekerde dak- en thuislozen of verwarde mensen, kunnen de komende vijf jaar een vergoeding van de hiervoor gemaakte kosten aanvragen. Het ministerie van VWS stelt daar vanaf maart 2017 subsidie voor beschikbaar.

De ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is bedoeld om te voorkomen dat zorgverleners zoals straatdokters, huisartsen en apothekers, maar ook ziekenhuisartsen, om financiële reden besluiten geen medisch noodzakelijke zorg te verlenen aan onverzekerde mensen die wel verzekeringsplichtig zijn. Door de regeling kunnen zorgverleners 100 procent van de kosten terugkrijgen die zij maken als zij deze groep, in de praktijk met name dak- en thuislozen en verwarde mensen, wel medisch bijstaan.

De regeling heeft uitsluitend betrekking op ingezetenen van Nederland en bijvoorbeeld niet op asielzoekers en/of vluchtelingen of illegalen. Ook zijn er diverse andere voorwaarden. Die staan vermeld in de subsidieregeling. Zorgaanbieders kunnen de vergoeding aanvragen via de website meldpuntonverzekerdenzorg.nl. Het CAK verzorgt de uitvoering van de regeling.

Straatdokter Igor van Laere, medeoprichter van de Nederlandse Straatdoktersgroep, noemt het ‘mooi’ dat de regeling er is. ‘Achter deze groep mensen zitten een hoop kwalen verstopt. Dat maakt de zorg een hoop gedoe, en het kost veel tijd. Ik hoop dat mensen door de regeling eerder en meer optimaal worden geholpen, dat de drempel voor hulpverleners lager wordt. En dat het mensen helpt om zich toch te verzekeren. We moeten nu in de praktijk ervaren hoe het werkt.’

De subsidieregeling is tot maart 2022 geldig. Schippers verwacht dat er tegen die tijd een definitieve wettelijke oplossing is gevonden, net zoals bestaat voor onverzekerbare vreemdelingen.