Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Tolkentelefoon

Huisartsen (ook niet-achterstandshuisartsen) in de regio Haaglanden kunnen gratis gebruik maken van telefonische tolkendiensten voor de achterstandspatiënt. Deze tolkendiensten worden aangeboden door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN). Voor weinig gangbare talen en/of consulten die precies op tijd beginnen kan van tevoren een dienst gereserveerd worden.

Werkwijze tolkentelefoon

Voordat u de tolkentelefoon belt, is het belangrijk dat u weet in welke van de 3 categorieën uw patiënt valt:

 1. Uw patiënt is een nieuwe statushouder. Volledige voorwaarden vindt u bij het TVcN op http://anderstaligenloket.nl/huisartsen
 2. Uw patiënt heeft een zorgpas met een COA zorgnummer.
 3. Uw patiënt valt onder geen van beide.

Als u vervolgens de juiste procedure volgt die hieronder staat aangegeven, dan wordt de tolkentelefoon voor u vergoed én voorkomt u dat Stichting FHA onnodige kosten draagt.


Procedure bij 1, nieuwe statushouder (deze procedure is nog beschikbaar tot 1 mei 2019!)

 1. Bel met TVcN telefoonnummer 088 – 255 52 10
 2. Geef aan de medewerker het AGB-nummer van de praktijk door.
 3. Geef aan de medewerker het documentnummer van het verblijfsdocument van de statushouder, de gewenste taal en duur door.  Betreft het een aanvraag voor een nieuwe patiënt in de praktijk, dient u ook de inschrijfdatum in de praktijk door te geven.
 4. U wordt doorverbonden met een tolk.


Procedure bij 2 en 3

 1. Bel met TVcN telefoonnummer 088 - 255 52 22; toets 1.
 2. U krijgt de vraag om uw klantcode in te toetsen. Toets de code met # (u vindt de code in het Overzicht Huisarts Ondersteuning 2019 dat per mail is toegezonden naar huisartsen in achterstandswijken).
 3. U krijgt nu de vraag of uw patiënt een asielzoeker is met een COA zorgnummer.
  - Zo ja, toets 1; u wordt doorverbonden naar Concorde, de overheid vergoedt de tolkdienst.
  - Zo nee, toets 2 en kies daarna voor “door verbinden met tolk” (toets 1, ad-hoc tolkdienst). Stichting FHA vergoedt de tolkdienst.
 4. U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
  Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd. Postcode en huisnummer van praktijkadres.


Belangrijk:

Stichting FHA vergoedt de kosten van de tolkentelefoon voor alle huisartsen in Den Haag. Dit geldt uiteraard alleen voor patiënten die niet onder een van de twee speciale regelingen vallen die de overheid vergoedt. Wilt u gebruik maken van het aanbod van Stichting FHA? Dat kan ALLEEN als u de genoemde klantcode doorgeeft. Op basis van de aanvragen met klantcode, stuurt TVcN maandelijks een verzamelfactuur naar Stichting FHA. Geeft u geen code door? Dan stuurt TVcN de factuur naar uw praktijk en kunt u hem niet declareren bij Stichting FHA.

Voor de goede orde:
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.