Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Psychische problemen bij niet-westerse migranten (nascholing voor huisartsen en POH-GGZ uit achterstandswijken)

 

In Nederland verblijven 3,5 miljoen allochtonen, waarvan een kleine 2 miljoen van niet westerse afkomst. Iedere huisarts heeft met deze groep patiënten te maken. Een groot deel van hen is in Nederland opgegroeid en spreekt Nederlands, maar verkeert relatief veel in de eigen culturele gemeenschap. Een deel is laaggeletterd en heeft beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden. De groep is zeer divers als het gaat om de mate waarin zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun land of cultuur van herkomst.

Migranten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Dit wordt versterkt door sociaal- maatschappelijke factoren als werkeloosheid, lage opleiding, armoede en woonsituatie. Meestal gaat het dan om angst en depressie klachten. Maar ook psychotische problematiek komt meer voor bij migranten dan
bij Nederlanders. De (culturele) achtergrond van deze groep bepaalt mede de manier van het omgaan met psychische problematiek, het al dan niet erover spreken en de manier waarop hulp gevraagd wordt.

Na de training ‘GGZ problematiek bij migranten in de huisartspraktijk’ heeft u meer kennis over het voorkomen van psychische problemen en de manier waarop deze worden geuit. Dit helpt u om de problematiek beter te herkennen en om de communicatie en behandelaanpak beter toe te spitsen op deze groep. De training wordt verzorgd door Pharos.

 

  • Datum: Donderdag, 13 juni 2019 van 17:00 - 20;30 uur
  • Accreditatie: 2 uur
  • Prijs: vanaf € 35,-
  • Locatie: Hadoks, President Kennedylaan 15, 2517 JK  Den Haag

 

Aanmelden kan via deze link