Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

De Coachende Zorgverlener: chronische zorg van doelen en acties naar gezonde eigen regie  “de patiënt centraal, samen beslissen”

Om te kunnen bereiken dat een patiënt eigenaarschap over zijn aandoening kan nemen en zijn gezondheid zelf zoveel mogelijk positief kan beïnvloeden heb je als Zorgprofessional inzichten en vaardigheden nodig om de patiënt in zijn ‘eigen beweging’ te kunnen zetten.

Dat vraagt een manier van werken waar zowel de Zorgprofessional als patiënt bij betrokken is.

Stichting FHA biedt in het najaar van 2018 een tweedaagse training voor POH-ers inclusief individuele coaching en een workshop voor huisartsen aan. De training wordt verzorgd door trainings- en adviesbureau  Dubois & van Rij.


Het programma voor POH-ers richt zich gedurende  2 afzonderlijke trainingsdagen onder andere op de volgende onderwerpen. 

Vrijdag 6 april 2018, 10:00 u.-17:00 uur

POH trainingsdag 1, 

● de coachende zorgverlener

● patiëntprofielen, de 4 type patiënten

● oefenen in het herkennen van patiëntprofielen

● wie ben ik als zorgverlener/ de emotie van de zorgverlener

● werken met het  4 bollenmodel

● weerstanden herkennen en hoe mee om te gaan

 

POH individuele coaching: 4 tot 5 weken na training dag 1

duur 2 uur  Tijdens consultvoering praktijkondersteuner observatie en coaching

 

Vrijdag 1 juni 2018, 10:00 - 14:00 uur

POH training dag 2, 1 dagdeel:

4 weken na individuele coaching

● terugkoppeling cursisten, behandelen wat op tafel komt te liggen

● verdieping patiëntprofielen

● verdieping open exploreren

● verdieping weerstanden

Tijdens de gehele training kan er actief gebruik gemaakt worden van E-coaching ondersteuning.

Onderdeel van dit traject is daarnaast een workshop over dit onderwerp voor huisartsen, waarvan POH-ers deelnemen aan de training.

Accreditatie: 13 punten

Locatie: HKH, Pres. Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag


 

Woensdag, 11 juli 2018, 12:30 - 16:00 uur

POH verdiepingsbijeenkomst 

Inhoud:

1. Theorie en inbrenegncasuïstiek
2. Intervisie

Accreditatie: 4 punten

Locatie: HKH, Pres. Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag


 

Woensdag, 11 juli 2018, 16:30 - 21:00 uur

Huisartsen verdiepingsbijeenkomst 

Inhoud:
1. Theorie en inbrengen casuïstiek
2. Intervisie

Accreditatie: 4 punten

Locatie: HKH, Pres. Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag

 

U kunt zich aanmelden via deze link.