Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Herkenning van een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Deze nascholing is opgezet en wordt tevens gegeven door Michiel Vermaak, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en Marcel Slockers, huisarts en straatdokter in Rotterdam.

Het SCP schat de groep zwakbegaafden in Nederland op 2,2 miljoen personen. Van hen hebben er 1,4 miljoen problemen met sociale zelfredzaamheid. In elke huisartsenpraktijk komen dus wel patiënten met licht verstandelijke beperkingen voor. Het zijn bijvoorbeeld patiënten die adviezen vaak slecht opvolgen, passief luisteren en "ja" zeggen maar "nee" doen. Hier kan een LVB een rol spelen. Als die vroeg wordt herkend, kunnen veel medische maar ook sociaal maatschappelijke problemen voorkomen of verholpen worden. Het screenen op een LVB kan binnen de huisartspraktijk door zowel de huisarts als het ondersteunend personeel worden gedaan. Dat vereist wel enige scholing.  

Michiel Vermaak en Marcel Slockers vertellen hoe u een LVB herkent en er het beste mee omgaat. Ook zullen zij het werken met de ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL) behandelen en de werkwijze van de LVB-helpdesk.

Voor wie, waar en hoe laat:
Deze nascholing is bedoeld voor FHA-huisartsen, POH's en doktersassistenten en vindt plaats op:

Donderdag, 14 juni 2018 van 18:00 tot 20:30 uur

Locatie

HKH, Pres. Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag U kunt zich aanmelden via deze link.