Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Cultuurverschillen bij het levenseinde

Als huisarts heeft u in toenemende mate te maken met patiënten in de palliatieve fase met een migratieachtergrond, die soms een andere visie  hebben op wat goede palliatieve zorg inhoudt. Roukayya Oueslati en Carla Juffermans bieden u in deze workshop vanuit hun verschillende expertise een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden, zodat u hierna meer handvatten heeft om uw moslimpatiënt te begeleiden.

In het eerste deel van de workshop besteden de docenten aandacht aan religieuze rituelen en aan de islamitische ethiek. Ze bespreken hoe er omgegaan wordt met verschillende medisch ethische kwesties rondom het levenseinde zoals het vertellen van de diagnose, het staken van (zinloos) medisch handelen, pijnbestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. Door het bekijken van filmfragmenten volgt u hoe Nederlandse moslims de palliatieve fase kunnen beleven.

In het tweede deel gaan ze de kennis uit het eerste deel in de setting van de spreekkamer toepassen met casuïstiek uit de praktijk. U kunt uiterlijk 1 week voor deze workshop eigen casuïstiek aanleveren per mail, bteutenberg@kringhaaglanden.nl. Zij reiken u bovendien voorbeelden aan van concrete formuleringen voor het communiceren over een (terminale) diagnose.


Leerdoelen

Na afloop van de scholing cultuurverschillen bij het levenseinde:

  • kent de deelnemer casuïstiek van moslimpatiënten in de context van ethische en religieuze minderheden in de Nederlandse zorg,
  • weet deze hoe er binnen de islamitische ethiek omgegaan wordt met ethische kwesties die zich rondom het levenseinde kunnen voordoen,
  • is deze op de hoogte van de rituelen die een belangrijke rol spelen rondom het levenseinde, en
  • kan deze de kennis van deze ethiek en rituelen toepassen in casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.

Docenten:
Roukayya Oueslati, docent islamstudies en onderzoeker bij de afdeling ethiek & recht van de gezondheidszorg.
Carla Juffermans, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, docent huisartsopleiding Leiden.

 

Cursus opzet

Doelgroep:  Huisartsen in de regio Den Haag

Locatie:      HKH, President Kennedylaan 15, 1e etage te Den Haag
Datum:       Dinsdag 4 juli 2017

Duur:          18.00 – 20.30 uur (17.30 – 18.00 inloop met een broodje)

Accreditatie: 2 uur
Prijs:           € 75,-

Aanmelden
De inschrijving voor deze nascholing is beëindigd.