Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Scholingen en interventies

Stichting FHA biedt in 2019 i.s.m. de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) een aantal deskundigheidsbevorderende scholingen en interventies voor huisartsen en medewerkers van de huisartspraktijk aan op het gebied van achterstandsproblematiek. Het achterstandsfonds draagt de kosten voor de organisatie van deze scholingen en interventies. De deelname aan de scholingen is gekoppeld aan een kleine eigen bijdrage, om deelname te waarborgen, maar soms ook helemaal gratis (bijv. de jaarlijkse filmavond).