Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Lean management in de huisartspraktijk

Stichting FHA biedt aan max. 13 geïnteresseerde huisartspraktijken in achterstandswijken gedurende het jaar 2018 een gratis deelname aan een lean-management traject aan. Met lean management kunnen praktijkprocessen worden geoptimaliseerd en de kwaliteit van de praktijkvoering aanzienlijk worden bevorderd. 

Vorm:

13 februari 2018 wordt er een startbijeenkomst georganiseerd, waarin drie gerenommeerde aanbieders van lean management zich kunnen presenteren aan geïnteresseerde huisartspraktijken uit de Haagse achterstandswijken. Huisartspraktijken kunnen op basis hiervan beslissen met welke aanbieder ze het vervolg traject in de praktijk willen starten. Het fonds draagt de kosten voor de startbijeenkomst en de implementatie op locatie. Ook kosten voor de inhuur van waarnemers worden door Stichting FHA vergoed. 

 

De inschrijving voor Lean Management in 2018 is gesloten