Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

In 2017 onderscheidt Stichting FHA drie verschillende ondersteuningsvormen voor huisartsen met patiënten uit achterstandswijken:

  1. Deel gratis ondersteuning (zonder aanmelding)
  2. Ondersteuning met vaste maximale subsidiebedragen
  3. Ondersteuning met 'persoonlijk maximum'