Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Vacature Projectinitiator bij Stichting FHA (16 uur per week)

Onze organisatie:

Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (kort: Stichting FHA) is een ondersteuningsorganisatie voor huisartspraktijken met achterstandsproblematiek in de regio Haaglanden e.o.

Wij ontwikkelen, financieren en ondersteunen projecten die betrekking hebben op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en samenwerking van huisartsen met het sociaal domein.

Onze focus ligt op:

  • Verbetering van praktijkprocessen (bijv. in beeld brengen complexe patiënten, lean werken), toegankelijkheid van de zorg en voorlichtingsactiviteiten en -materialen,
  • Omgang met (chronisch) zieken met lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of met migratieachtergrond,
  • Ontwikkeling van structurele samenwerking van zorgverleners met het sociaal domein.

Stichting FHA is gevestigd op de locatie van de coöperatieve huisartsenvereniging in de regio Haaglanden.

 

Functie projectinitiator:

Wij verwachten van de projectinitiator proactieve ontwikkeling en begeleiding van projecten gericht op de doelstellingen van Stichting FHA. De projectinitiator stemt nieuwe projecten af met de klankbordgroep en adviseert de fondsdirecteur over projectaanvragen van derden. Hij/zij legt zelfstandig externe contacten namens de Stichting en helpt bij de voorbereiding en organisatie van (netwerk)bijeenkomsten voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Daarnaast hoort de administratie van subsidieaanvragen van huisartsen tot de taken van de projectinitiator.

 

Plaats in de organisatie:

De projectinitiator rapporteert aan de directeur van Stichting FHA.

 

Wij zoeken:

Een collega met projectervaring, minimaal HBO-opleiding, en kennis van de specifieke gezondheidsproblematiek in achterstandswijken. Hij/zij herkent zich in de volgende waarden en vaardigheden: maatschappelijk betrokken, servicegericht, toegankelijk, goed kunnen samenwerken binnen een klein team, flexibel en communicatief in contacten met collega’s, huisartsen, externe contacten.

Ondersteunen bij de voortgangsbewaking, verslaglegging, administratie van subsidieaanvragen en het behouden van overzicht over de lopende projecten vormen belangrijke aandachtspunten.

 

De functie omvat 16 uur per week en is beperkt t/m 31 maart 2020 met uitzicht op verlenging. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en werkervaring tussen € 3.310,- en € 5.265,- bij een fulltime aanstelling.

 

Reacties op deze vacature voor 11 september 2019 naar info@stichtingfha.nl

Meer informatie:          
Stichting FHA, President Kennedylaan 15, 2517 JK  Den Haag, www.stichtingfha.nl, contactpersoon: mw. R. Kruse, alg. directeur, T.: 070 – 302 9820