• Home
  • Nieuws
  • Ouderen netwerk Rijswijk: Werk met alle disciplines samen
Anette en Marianne in de huisartsenpraktijk #

Ouderen netwerk Rijswijk: Werk met alle disciplines samen

Sinds 2020 vergoedt Stichting FHA huisartsen in achterstandswijken uren voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten om de samenwerking in de wijk vorm te geven en te stimuleren. Een van de eerste praktijken die gebruik maakte van deze subsidievorm was huisartsenpraktijk De Hof in Rijswijk. Het Ouderen Netwerk Rijswijk functioneert sinds 2017 tot volle tevredenheid van de deelnemers. Wij interviewden Annette Aničić-Bader (huisarts bij huisartsenpraktijk de Hof) en Marianne van der Werff (praktijkmanager en projectleider) en vroegen hen naar het succes van het netwerk.

Ontwikkeling Ouderen Netwerk Rijswijk

Marianne licht toe: “Drie jaar geleden zijn we vanuit de huisartsenpraktijken gestart met het vormen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk. Bij het bieden van zorg op maat aan kwetsbare ouderen liepen we tegen problemen aan die in de wijk opgelost moesten worden. Deze problemen waren multifactorieel van aard en we zijn gestart met de thema’s: woonsituatie van ouderen en communicatie rondom de zorg. De wens lag er om de zorg vanuit de wijk beter te gaan organiseren en daarvoor was de vorming van het netwerk belangrijk. Het netwerk bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen en hun naasten. In het begin stonden vooral kennismaking, elkaars expertise kennen, casuïstiek en de organisatie van het netwerk centraal.  Maar daar wilden we het niet bij laten, het netwerk is vooral ook bedoeld afspraken te maken hoe we de zorg willen organiseren”.

In Nieuw-Rijswijk is er sinds 2019 ook een ouderennetwerk actief. Vanuit huisartsenpraktijk Kersch en Tati kreeg de praktijkondersteuner ouderenzorg de taak om de samenwerking tussen de partners in de zorg te bevorderen. Beide netwerken zagen in 2019 in dat het efficiënter was om als gezamenlijk netwerk op te trekken en zijn opgegaan in het Ouderen Netwerk Rijswijk. Binnen het Ouderen Netwerk Rijswijk wordt jaarlijks een grote themabijeenkomst georganiseerd en daarnaast netwerkbijeenkomsten in Oud- en Nieuw Rijswijk.  

Plan van aanpak

Annette: “met subsidie van ZonMW hebben we in 2019, samen met een externe adviseur en de Regiegroep een Plan van Aanpak gemaakt voor de komende jaren. In de Regiegroep zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd; huisarts, specialist ouderen, poh ouderen, fysiotherapeut, ergotherapeut, seniorenadviseur, beleidsmedewerker, adviseur en praktijkmanager. De Regiegroep heeft als taak de verschillende activiteiten in het netwerk te initiëren en coördineren”. Marianne vult aan: “tegelijkertijd hebben we in het netwerk gevraagd wat de belangrijkste thema’s waren voor wat betreft ouderenzorg. Daar kwamen onder andere de volgende onderwerpen naar voren: valpreventie, vroegsignalering dementie en eenzaamheid. Met deze thema’s zijn we aan de slag gegaan. En dan blijft het niet bij praten, maar we ontwikkelen een zorgpad of stroomschema waarin de samenwerkingsafspraken binnen het netwerk geformuleerd worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij een werkgroep die per thema wordt samengesteld en bestaat uit enthousiaste deelnemers. Zo houd je ook iedereen betrokken en verdeel je de werklast”.

Zorg op maat door het netwerk

Alle netwerkpartners zijn te vinden in de sociale kaart.  Zo weet iedereen elkaar makkelijk te vinden in de dagelijkse zorg voor ouderen. In huisartsenpraktijk De Hof werkt een POH ouderen die deze kaart bijhoudt. De POH bezoekt tevens op regelmatige basis de kwetsbare ouderen uit de praktijk. Zij bouwt een band met ze op waardoor zij veel beter in staat is vroegtijdig problemen te signaleren. Daarnaast stelt zij voor iedere oudere een zorgplan op dat tussentijds bijgesteld wordt en gecommuniceerd met andere professionals die betrokken zijn. Annette licht toe: “doordat de POH de kwetsbare oudere goed in beeld heeft zijn we veel beter in staat om zorg op maat te leveren. Het netwerk zorgt ervoor dat we elkaar gemakkelijker vinden en samenwerken. Doordat alle disciplines ook werken in de KIS-module ouderenzorg is iedereen op de hoogte van de zorg. Ik heb het gevoel dat we daardoor veel minder brandjes blussen en spoedopnames zijn afgenomen. Onze POH werkt daarnaast ook als verpleegkundige ouderenzorg bij een van de thuiszorgorganisaties wat afstemming alleen maar gemakkelijker maakt”. Daarbij benadrukt Annette dat de POH onafhankelijk werkt en als opdracht heeft zorg op maat te regelen: en dat werkt tot ieders tevredenheid”.

Aanbevelingen voor andere netwerken

Annette en Marianne hebben nog wel wat tips voor huisartsenpraktijken die een netwerk in de wijk willen gaan vormen.  Marianne: “formuleer helder je probleem en je doelstelling binnen het netwerk: wat wil je dat het netwerk je oplevert? Toen wij gestart zijn met de Regiegroep en een Plan van Aanpak hebben geschreven met onze missie en visie is het netwerk zich verder gaan ontwikkelen. Met de subsidie vanuit de FHA hebben we het thema dementie digitaal opgepakt en daarnaast een eerste nieuwsbrief uitgebracht vanuit het netwerk. Op deze manier houden we de leden op de hoogte van de ontwikkelingen en blijft iedereen betrokken”.

Annette vult aan: “zorg dat iedereen mee werkt, betrokkenheid van alle disciplines is noodzakelijk. Enerzijds omdat je de energie en tijdsbesteding kan verdelen, anderzijds omdat het een voorwaarde is voor succesvol samenwerken. Stap over de belangen van de individuele organisatie heen, vertrouwen is belangrijk. En zorg dat er uren voor worden vrijgemaakt: wij zijn begonnen om dit in de vrije tijd op te zetten, maar dat kan maar beperkt. Betrek ook de organisatie erbij, zodat een medewerker ook echt uren kan vrijmaken voor het netwerk. Een goed netwerk opzetten kost tijd, maar levert uiteindelijk betere zorg op”.

Annette erkent dat het verduurzamen van het netwerk in een structurele vorm nog punt van aandacht is, “maar daar gaan we in het najaar van 2020 en in 2021 natuurlijk mee verder”.

Meer weten over het Ouderen Netwerk Rijswijk? Neem contact op met Marianne van der Werff: Mvanderwerff@hadoks.nl

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké