Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Materialen huisartspraktijk in eenvoudige taal

Is de communicatie in uw praktijk begrijpelijk voor al uw patiënten?

Ter ondersteuning van de toegankelijkheid van uw praktijk voor laaggeletterde patiënten/patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden kunt u hier verschillende formats downloaden.