Laatste nieuws omtrent het Coronavirus

 

Op deze pagina hebben we alle informatie en links over het coronavirus in relatie tot huisartsenzorg verzameld.

Netwerk voor huisartsen in achterstandswijken

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op HAweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken (zie https://haweb.nl/do/login). Deze groep kunt u gebruiken om met elkaar te sparren over COVID-19 kwesties.

Voorlichtingsmaterialen

GGD GHOR Nederland heeft een overzichtsdocument met voorlichtingsmaterialen (in diverse talen) over het coronavirus, geschikt voor onder meer asielzoekers, statushouders en nieuwkomers. Dit document wordt periodiek geactualiseerd. Zie voor het meest actuele document: https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publiekegezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/29334-corona-informatie-envoorlichtingsmaterialen.

Pharos heeft verschillende materialen ontwikkeld. Aan de factsheets over corona op de website (Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch, Farsi, Pools, Chinees, Somalisch) is ook een voorleesfunctie toegevoegd: https://www.pharos.nl/nieuws/update-informatie-coronavirus-nu-in-acht-talen-en-met-voorleesfunctie/

Er is ook eenvoudige informatie over corona en zwangerschap: https://www.pharos.nl/coronavirus/zwanger-of-bevallen-en-het-corona-virus/

Andere voorlichtingsmaterialen over Corona:

https://www.stichtingfha.nl/nieuws/corona-uitgelegd-meerdere-talen/

https://www.stichtingfha.nl/nieuws/corona-informatie-eenvoudig-nederlands-en-andere-talen/

https://cedris.nl/nieuws/zo-communiceer-je-begrijpelijk-en-laagdrempelig-over-corona/

https://www.openrotterdam.nl/informatie-over-covid-19-inverschillendetalen/content/item?1155606.

https://www.stichtingfha.nl/nieuws/samen-een-gezonde-en-veilige-ramadan/

Begrijpelijke website over Corona van Rijksoverheid

In samenwerking met de Rijksoverheid is er door Steffie.nl een speciale website ontwikkeld waar op een eenvoudige manier alles wordt uitgelegd rondom het coronavirus. Met deze website voorziet Steffie in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Zie website: https://corona.steffie.nl/nl/.

Zelfcheck Corona in meerdere talen

De Corona Zelfcheck Saltro is nu gratis beschikbaar in vijf talen (Nederlands, Engels, Pools, Turks en Arabisch), en positief geëvalueerd door NeLL en Leiden University Medical Center. 

Advanced Care Planning

Het kan zinvol zijn om bij een bepaalde groep patiënten een Advanced Care Planning gesprek in te plannen. Er is een stroomdiagram beschikbaar die u als huisarts kunt gebruiken om een ACP gesprek te plannen.

https://content.mailplus.nl/m19/links/hadoks/txt203935/PNDhCjER9nG5ucs

Andere handige links in het kader van ACP

https://nivel.nl/nl/nieuws/gespreksleidraad-bij-het-praten-over-het-coronavirus-met-mensen-met-een-verstandelijke

Psychosociale ondersteuning

Handreiking voor huisartsen en POH’s die zich bezig houden met psychosociale ondersteuning van migranten. https://migratie.arq.org/sites/default/files/domain-51/documents/def_arq_pg_pharoshandreiking-coronacrisis-08042020def-51-1586354552216939068.pdf

Tolkentelefoon

Alle huisartspraktijken gevestigd in de regio Haaglanden kunnen kosteloos een telefonische tolk inzetten via TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland). Hiermee heeft u met 1 telefoontje binnen enkele seconden telefonisch contact met een professionele tolk. U kunt ad-hoc een tolk raadplegen, maar u kunt ook een afspraak maken. Meer informatie hierover vindt u op onze website https://www.stichtingfha.nl/ondersteuning/deel-gratis-ondersteuning-zonder-aanmelding/tolkentelefoon/.

Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus biedt TvCN u de mogelijkheid om te bellen via conference- of video call.

Informatienummers

Oudereninformatielijn

Migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met vragen over het coronavirus en/of een luisterend oor. Het telefoonnummer is 030-3400600.
Oudere migranten worden te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

https://www.netwerknoom.nl/

Helpdesk voor statushouders
De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800 en ze hebben een facebook pagina https://www.facebook.com/C19helpdesk

Informatie over extra financiering

https://www.stichtingfha.nl/nieuws/extra-noodgeld-voor-digitale-zorg/

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/akkoord-over-financiele-steun-voor-huisartsen

https://www.lhv.nl/service/overzicht-van-financiele-regelingen-coronavirus