Algemene voorwaarden

Huisartsen in de regio Haaglanden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer met 200 of meer achterstandspatiënten of met minimaal 10% achterstandspatiënten in hun praktijk kunnen een subsidieaanvraag indienen voor financiële ondersteuning door het achterstandsfonds, mits voldaan wordt aan minimaal één van de volgende algemene voorwaarden: 

 1. de investering leidt tot vermindering van de werklast;
 2. de investering leidt tot verbetering van diensten;
 3. de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd;
 4. de positie van de huisarts als poortwachter wordt bevorderd;
 5. gepast gebruik van de huisartsenzorg wordt bevorderd;
 6. er wordt specifiek medisch beleid voor de patiëntendoelgroepen gemaakt;
 7. de samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Het dient extra activiteiten/uitgaven te betreffen, die niet uit de reguliere vergoeding van de huisarts gefinancierd worden;
 • De investering kan niet op andere wijze gefinancierd worden. Indien dit wel het geval is, dient de aanvragende huisarts inzicht te geven in andere financieringsbronnen ter voorkoming van dubbele financiering;
 • Ingediende facturen van bedrijven, dienen voorzien te zijn van een inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel;
 • Stichting FHA maakt een verschil tussen gratis/deels gratis ondersteuning, ondersteuning voor kwaliteitsverbetering met een maximaal subsidiebudget en aanvullende vormen van subsidie. De hoogte van de subsidie varieert tussen 75% en 100%. Hoeveel er concreet door Stichting FHA wordt vergoed (hoofdstukken 4, 5 en 6) is terug te vinden onder voorwaarden bij de verschillende ondersteuningsvormen.

Het is niet mogelijk om niet besteed budget uit voorgaande jaren aan te spreken.