Het uur-gesprek

Het uur-gesprek voor patiënten met een hoge zorgconsumptie en multimorbiditeit maakt onderdeel uit van van kwaliteit verbeterende overleggen.

Doel

Het doel van het uur-gesprek is voor de huisarts om samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart te brengen waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd, deze te bespreken en te bekijken welke rol deze spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. Het uur kan ook voor een deel worden gebruikt om met het (zorg)netwerk af te stemmen welke zorg het meest passend is. Het uiteindelijke resultaat is minder consulten in de toekomst.

Werkwijze en vergoeding

Het is niet nodig om het uur-gesprek van te voren aan te vragen. Na afloop van het gesprek (liefst dezelfde dag nog) kunt u het formulier declaratie uur-gesprek invullen. Stichting FHA vergoedt 60,- euro per gesprek.

Voorwaarden

 • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt;
 • Maak een herkenbare code aan ICPC A87.00 (complexiteit);
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt, vergoeding geldt alleen voor de huisarts;
 • De huisarts mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (POH, Buurtteam);
 • De huisarts kan zelf inschatten of het voor deze patiënt noodzakelijk is;
 • Het gebruik van het 4D-model, de gesprekskaart van Pharos of het spinnenweb van Positieve Gezondheid wordt aanbevolen;
 • Per gesprek wordt het formulier ‘declaratie uur-gesprek’  ingevuld;
 • Met het invullen van het formulier gaat de huisarts akkoord met een eventuele aselecte steekproef van de Stichting FHA;
 • Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 20 gespreksuren per normpraktijk met een maximum van 2 normpraktijken. Praktijken die kleiner zijn dan een normpraktijk worden beschouwd als zijnde een normpraktijk. Praktijken die groter zijn dan twee normpraktijken worden beschouwd als zijnde twee normpraktijken;
 • Van de subsidiabele kosten wordt 100% door Stichting FHA vergoed tot aan het maximale subsidiebudget voor kwaliteitsverbetering;
 • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.

Tip

Plan meerdere uur-gesprekken op één dag of dagdeel. Op deze manier is het mogelijk om waarneming te organiseren. Uit ervaring van Utrechtse huisartsen blijkt dit goed te werken.