Overleggen met sociaal domein

Het aandeel tijd dat huisartspraktijken met patiënten met achterstandsproblematiek investeren in overleggen met sociale wijkteams, schuldhulpverleners, jeugdzorg enz. groeit bestendig. Gezien de complexiteit van patiënten en veel voorkomende multi-problematiek in achterstandswijken is een gestructureerde samenwerking met het sociale domein voor deze groep huisartsen extra belangrijk. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Op dit moment vindt er geen compensatie plaats voor deze tijdsinvestering. Om te stimuleren dat huisartsen investeren in een verbeterde samenwerking met het sociale domein vergoedt Stichting FHA een aantal van deze overleguren.


Doel
Opbouw van een zorg- en welzijnnetwerk rondom de huisartspraktijk in de wijk. Afstemming en samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociale domein verbeteren. Patiënten doelgerichter kunnen doorverwijzen naar welzijn.  


Vorm

  • Overleggen van huisarts en/of praktijkmedewerkers met welzijn t.b.v. afstemming en samenwerking. In aanmerking komen uren voor overleggen met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of met jeugdzorg, maar ook de deelname aan netwerkbijeenkomsten met welzijn in de wijk, zorgmarkten en andere wijkbijeenkomsten enz. 

Maximale subsidie
Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 20 overleguren per normpraktijk (dus niet per medewerker).
Per uur wordt een bedrag van € 60,- vergoed (zie voorwaarden). Het toe te kennen bedrag is nooit meer dan het maximale subsidiebudget voor de huisartspraktijk. 


Voorwaarden

  • De huisartspraktijk maakt voor de declaratie gebruik van het urendeclaratieformulier van Stichting FHA en vult alle onderdelen volledig in;
  • Praktijken die kleiner zijn dan een normpraktijk worden beschouwd als zijnde een normpraktijk. Praktijken die groter zijn dan twee normpraktijken worden beschouwd als zijnde twee normpraktijken;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.