Toegankelijkheid   

Toegankelijke huisartsenzorg is essentieel voor de grote groep patiënten die moeite heeft om informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse omgang met ziekte en gezondheid. Om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is het goed om na te gaan hoe gemakkelijk patiënten de weg kunnen vinden binnen uw praktijk, of zij gezondheidsinformatie op begrijpelijke wijze krijgen aangereikt en of zij optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn soms kleine aanpassingen in de huisartspraktijk nodig om de fysieke toegankelijkheid voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen te verbeteren.  

Doel
De toegankelijkheid van de praktijk verbeteren m.b.t. de groep van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en m.b.t. de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor worden patiënten geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid. Tevens blijft het voor de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen langer en makkelijker mogelijk om zelfstandig naar de huisarts te gaan.

Vorm
In aanmerking voor subsidie komen kosten voor onderstaande investeringen: 

 • Verbeteringen van de bewegwijzering voor laaggeletterden en anderstaligen door het gebruik van heldere taal, pictogrammen, symbolen en/of kleuren;
 • Aanpassingen van de website, praktijkfolder, formulieren en/of brieven voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden;
 • Aanschaf van een geavanceerde telefooncentrale;
 • Aanschaf software of applicaties die geschikt zijn voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen;
 • Aangepaste informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over de aansluiting op het landelijk Schakelpunt (LSP) of het gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier; 
 • Investeringen in EHealth voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals bijv. de aanschaf van een account van Kijksluiter);
 • Andere aanpassingen van de praktijk die voortkomen uit de verbeterplannen van de praktijkchecks laaggeletterdheid, bijv. kleine verbouwingen zoals een gezamenlijk loket met andere zorgdisciplines;
 • Kleine aanpassingen van de praktijk ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid
  (max. € 2.000).

Voorwaarden

 • Subsidie wordt uitsluitend toegekend op basis van declaraties;
 • Van de subsidiabele kosten wordt door Stichting FHA maximaal 75% vergoed tot aan het maximale subsidiebudget;
 • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.