Overleggen kwaliteitsverbetering 

De implementatie van zorgvernieuwende en kwaliteitsverbeterende maatregelen vraagt van huisarts en praktijkmedewerkers voorbereiding en afstemming, en daarmee extra tijd. Om deze extra inzet, die huisartsen en praktijkmedewerkers investeren in bijvoorbeeld een praktijkaccreditatie of andere kwaliteitsverbeterende maatregelen, te stimuleren, compenseert Stichting FHA een aantal van deze uren. 

Doel
Stimuleren van zorgvernieuwende en kwaliteitsverbeterende maatregelen ten behoeve van patiënten met achterstandsproblematiek in de huisartspraktijk.

Vorm

  • Overleggen van huisarts en/of praktijkmedewerkers met derden t.b.v. zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering in de praktijk. In aanmerking komen uren voor overleggen die noodzakelijk zijn i.v.m. de ondersteuningsvormen Praktijkorganisatie, Toegankelijkheid, Voorlichting en Lean.
     

Maximale subsidie
Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 20 overleguren per normpraktijk (dus niet per medewerker).
Per uur wordt een bedrag van € 60,- vergoed (zie voorwaarden). Het toe te kennen bedrag is nooit meer dan het maximale subsidiebudget voor de huisartspraktijk. 

Voorwaarden

  • De huisartspraktijk maakt voor de declaratie gebruik van het urendeclaratieformulier van Stichting FHA en vult alle onderdelen volledig in;
  • Praktijken die kleiner zijn dan een normpraktijk worden beschouwd als zijnde een normpraktijk. Praktijken die groter zijn dan twee normpraktijken worden beschouwd als zijnde twee normpraktijken; 
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.