Welzijn op recept

Stichting FHA helpt huisartsen zorg meer aan de buurt te koppelen, het aanbod in de buurt beter te leren kennen en samenwerking rondom bepaalde onderwerpen op te zetten. In een drukke praktijk heeft een huisarts niet de tijd om uit te zoeken waar een patiënt andere mensen kan ontmoeten of hulp kan vragen bij schulden. Met  'Welzijn op recept' wordt een welzijnscoach aan een huisartsenpraktijk gekoppeld en houdt er in een enkel geval zelfs spreekuur. Gestroomlijnd krijgt het aanbod van Welzijn vorm in vijf welzijnsrecepten: meer bewegen, samen eten, voor anderen, vrije tijd en advies/ondersteuning. Belangrijk is vooral dat de welzijnscoach het aanspreekpunt voor de huisarts is. De welzijnscoach kent het aanbod in de wijk en maakt deel uit van een multidisciplinair welzijnsteam. Bij doorverwijzing via Welzijn op recept nodigt de welzijnscoach de patiënt uit voor een gesprek.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in Welzijn op Recept? Neemt u dan contact op met Conny van den Berg, projectleider Welzijn op Recept XTRA, T. 070-2052130 of 06-43073954, E. c.vandenberg@xtra.nlwww.xtra.nl.