Contactgegevens Sociale Wijkzorgteams

Sociale wijkteams (SWT) zijn het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering van kwetsbare burgers met meervoudige problemen. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Samenwerking tussen de SWT en de huisarts is belangrijk om kwetsbare patiënten toe te kunnen leiden naar de verschillende maatschappelijke partners in de wijk. Stichting FHA wil een verbeterde samenwerking tussen huisartsen in achterstandswijken met het sociale domein faciliteren en voert met de gemeente gesprekken over mogelijkheden om SWT en huisartsen beter met elkaar in contact te brengen.

In de bijlage vindt u  een overzicht van de contactgegevens van de coördinatoren van de sociale wijkzorgteams in Den Haag. U kunt deze lijst hier als WORD-bestand downloaden.