Begeleiding (chronisch) zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden

Stichting FHA financiert projecten die huisartsen ondersteunen in de begeleiding van (chronisch) zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden. Voorbeelden zijn activiteiten ter verbetering van de therapietrouw en compliance van chronisch zieken bijvoorbeeld van diabetespatiënten in achterstandswijken. Ook coachende nascholingen voor huisarts en doktersassistente en het werken met tools zoals de Kijksluiter kunnen door Stichting FHA financieel worden gesteund.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de projectinitiator van Stichting FHA, mw. Mirjam Bik , E-mail: mbik@stichtingfha.nl of maandag en donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur T. 070 - 302 98 20.

Handreiking zelfmanagement eerstelijns zorgverleners

Deze handreiking helpt u om zelfmanagement te ondersteunen bij mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn.

Handreiking gesprek over zelfmanagement bij chronisch ziekten

Deze vragen kunnen nuttig zijn bij patiënten met een slecht ingestelde hypertensie (of DM, of een andere chronische ziekte).

Online interventies leefstijl

  • In het overzicht kunt u in één oogopslag zien welke online interventies op Thuisarts.nl staan en of het om een internet of mobiele toepassing gaat. Als u meer informatie kunt vinden op MedischContact.nl, is dat ook vermeld. Daarnaast ziet u welke interventies een erkenning hebben van de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies (van RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie en NISB).

Leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden (NHG)

No show brief diabetespatiënten in verschillende talen

De zorggroep in Amsterdam (ROHA) heeft met financiering van het plaatselijke achterstandsfonds AOF een 'no show' brief voor diabetespatiënten herschreven in toegankelijk en eenvoudig Nederlands. Deze brief is ook vertaald naar het Engels, Turks en Arabisch. U kunt deze brieven gebruiken voor uw eigen patiënten.

Website www.diversiteitindiabetes.nl

Deze website biedt behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden. Immers, zorg op maat begint met een goed gesprek!