Tolkentelefoon

Huisartsen (ook niet-achterstandshuisartsen) in de regio Haaglanden kunnen gratis gebruik maken van telefonische tolkendiensten voor de achterstandspatiënt. Deze tolkendiensten worden aangeboden door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN). Voor weinig gangbare talen en/of consulten die precies op tijd beginnen kan van tevoren een dienst gereserveerd worden.

 

Werkwijze tolkentelefoon

Voordat u de tolkentelefoon belt, is het belangrijk dat u weet in welke van de 2 categorieën uw patiënt valt:

  1. Uw patiënt heeft een zorgpas met een COA zorgnummer. U kunt gebruik maken van de Regeling Medische Zorg Asielzoekers, RMA, op https://www.rmasielzoekers.nl/home/vragen/tolk. De tolk is gratis voor de patiënt en voor de zorgverlener.
  2. Alle andere patiënten die onvoldoende Nederlands spreken.

Hieronder vindt u de procedure voor anderstalige patiënten die niet onder de RMA regeling vallen:

Procedure bij 2

Bel met TVcN telefoonnummer 088 - 255 52 22; toets 1.

  1. U krijgt de vraag om uw klantcode in te toetsen. Toets de code met # (u vindt de code in het Overzicht Huisarts Ondersteuning 2020 dat per mail is toegezonden naar huisartsen in achterstandswijken)..
  2. U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
    Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd. Postcode en huisnummer van praktijkadres.
  3. U wordt doorverbonden met een tolk.

Belangrijk:
Stichting FHA vergoedt de kosten van de tolkentelefoon voor alle huisartsen in Den Haag. Dit geldt uiteraard alleen voor patiënten die niet onder de RMA regeling vallen die de overheid vergoedt. Wilt u gebruik maken van het aanbod van Stichting FHA? Dat kan ALLEEN als u de genoemde klantcode doorgeeft. Op basis van de aanvragen met klantcode, stuurt TVcN maandelijks een verzamelfactuur naar Stichting FHA. Geeft u geen code door? Dan stuurt TVcN de factuur naar uw praktijk en kunt u hem niet declareren bij Stichting FHA.