Deels gratis ondersteuning 

Een deel van de beschikbare subsidiemiddelen van Stichting FHA wordt ingezet voor ondersteuning van huisartsen in de regio Haaglanden, die grotendeels gratis is. Voor deze ondersteuning dienen huisartsen zich niet aan te melden bij het fonds. Hieronder vindt u een overzicht van deze activiteiten.

Scholingen en interventies

Tolkendiensten

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Lean management