Belangrijke wijzigingen in 2020 t.o.v. het subsidiejaar 2019

 

Uur-gesprek

In 2020 is het mogelijk om een uur-gesprek te voeren met patiënten met een hoge zorgconsumptie en multimorbiditeit. Stichting FHA vergoedt 60,- euro per gesprek.

Het doel van het uur-gesprek is voor de huisarts om samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart te brengen waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd, deze te bespreken en te bekijken welke rol deze spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. Het uur kan ook voor een deel worden gebruikt om met het (zorg)netwerk af te stemmen welke zorg het meest passend is. Het uiteindelijke resultaat is minder consulten in de toekomst. Hier vindt u meer informatie over het uur-gesprek.

Het uur-gesprek maakt deel uit van de reguliere ondersteuning voor kwaliteitsverbetering, het is is een subvorm van kwaliteit verbeterende overleggen. Van de subsidiabele kosten wordt 100% door Stichting FHA vergoed tot aan het maximale subsidiebudget voor kwaliteitsverbetering 


Nieuwe ondersteuningsvormen samenwerking tussen zorgverleners en sociaal domein

Om samenwerking van huisartsen in achterstandswijken met het sociaal domein te bevorderen vergoedt Stichting FHA in 2020 de organisatie van netwerkbijeenkomsten en de inzet van een projectleider in de huisartspraktijk voor het opzetten van samenwerking en het maken van werkafspraken met het sociaal domein. 

Deze ondersteuning kan door huisartsen additioneel worden aangevraagd en gaat niet ten koste van het maximale subsidiebudget voor kwaliteitsverbetering. Gebruik voor de aanvraag het formulier ‘Praktijkoverstijgend project’.

Klik hier voor meer informatie.

 

Surplus waarnemingen vervalt

Het in 2019 geïntroduceerde surplus op waarnemingen komt in 2020 te vervallen. Het surplus bleek niet geschikt te zijn om bij te dragen aan een afname van de waarneemproblematiek.