Welkom op de website van Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden, kort: Stichting FHA. 

Stichting FHA ondersteunt maatwerkoplossingen voor huisartsen die veel patiënten hebben met achterstandsproblematiek. De werklast van deze huisartsen zal hierdoor worden verminderd, de huisartsenzorg in de Haagse achterstandswijken wordt kwalitatief verbeterd.

Onze projecten richten zich op: sociaal maatschappelijke problematiek, taal/cultuurbarrières en beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van de projecten die Stichting FHA aanbiedt is ook beschikbaar voor huisartsenpraktijken in niet-achterstandswijken.

Voorbeeldprojecten

Lean management in de huisartspraktijk

Focus FHA Haaglanden

Tolkentelefoon

Focus FHA Haaglanden

Laaggeletterdheid in de huisartspraktijk

Focus FHA Haaglanden